Overblijven op de CNS

Voor de leerlingen, die tussen de middag niet naar huis kunnen, bestaat de mogelijkheid op school over te blijven. Hiervoor is een overblijfregeling vastgesteld. Het overblijven wordt op maandag in drie groepen georganiseerd.

Mailadres: obc-balkbrug@chronoscholen.nl

Op dinsdag en donderdag verdelen we de kinderen in 4 groepen en op vrijdag is er één overblijfgroep. Het overblijven wordt geregeld door ouders. Het overblijven kost per keer € 1,-.

Vanaf het derde kind is het overblijven gratis. Er is altijd een leerkracht op school aanwezig. De overblijfouders houden toezicht van 12.00 tot 12.45 uur. Om 12.45 uur neemt de leerkracht die pleinwacht heeft het toezicht over.

De overblijfcommissie bestaat uit:

Joanne Huiskes
Tanja Redder