Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is een actieve groep ouders die hulp verleend bij diverse schoolactiviteiten zoals Sinterklaas, het kerstfeest, laatste schooldag etc. De activiteitencommissie vergadert ongeveer vier keer per jaar.

Heb je leuke ideeën of wil je lid worden van de activiteiten- of decoratiecommissie, laat het ons weten of mail naar [email protected]

Om al deze leuke activiteiten te kunnen bekostigen wordt er aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De administratieve afhandeling van de ouderbijdrage wordt door de penningmeester van de activiteitencommissie verzorgd.

De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 37,50,- per kind. Kinderen die instromen na 1 januari betalen naar rato de helft (€ 18,75-).

Leden van de activiteitencommissie zijn:

L. Duinkerken (voorzitter)
M. Dirksen (secretaris)
J. Redder (penningmeester)
M. Zandink
A. Uilen

Leden van de decoratiecommissie zijn:
H. Dijkstra
W. van Leussen
D. Moes
J. Snijder